Hlavní menu

Vnější a vnitřní nosné zdivo

VPC

PROFIBLOK je ucelený pálený cihelný systém. Celý systém tvoří pálené tvarovky pro vnější a vnitřní nosné zdivo, příčkové zdivo, překlady, stropní konstrukce a ...

více

KMB PROFIBLOK 175 BRUS

taska_kabelova

Cihly KMB PROFIBLOK 175 jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm.

více

Proč vybrat PROFIBLOK?

TRADIČNÍ A PROVĚŘENÝ MATERIÁL - Domy z pálených cihel to je stále klasika. V nich žily i generace našich předků a jako osvědčený přírodní stavební materiál nabízí vlastnosti a podmínky, které novým stavebníkům přináší garanci jistoty a trvanlivosti. Tradiční zdivo z pálených bloků PROFIBLOK je používané pro zdění nosných obvodových i vnitřních stěn a příček, včetně možnosti realizace stropních konstrukcí. Vyzkoušejte ho a přesvědčte se sami…

PEVNOST ZDIVA - Pevnost páleného zdiva dostatečně zajišťuje kvalitu nosné i nenosné části stavby a umožňuje výstavbu i vícepodlažních objektů

KLASICKÁ I MODERNÍ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ - K dispozici jsou dvě varianty cihel, jedny jsou určené pro klasickou technologii zdění na maltovanou ložnou spáru a druhé ( broušené ), se zdí na lepidlo. Spektrum výrobků zajišťuje mnohostranné použití pro různé tloušťky stěn. Ověřená a tradiční technologie zdění na maltu s použitím termoizolační malty navíc vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn. Díky broušeným cihlám PROFIBLOK BRUS a zdění na lepidlo s milimetrovou spárou, zamezíte tepelným mostům v obvodových stěnách a zdivo také nebude příliš navlhčováno technologickou vodou.

AKUMULACE - Tepelná jímavost materiálu přináší uživateli stavby stabilnější vnitřní teplotu v zimním i letním období a přispívá tak k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení interiéru

ENERGETICKÁ ÚSPORA - Díky variabilitě při výběru tloušťky obvodových stěn v kombinaci s tepelně-izolačními omítkami, si každý investor může sám vybrat, jak velké náklady na vytápění bude muset v budoucnu řešit.

JEDNODUCHÁ REALIZACE - Broušení jednotlivých cihelných bloků PROFIBLOK BRUS umožňuje přesné zdění na lepidlo, a umožňuje tak urychlení výstavby a zjednodušení činností na stavbě.

POŽÁRNÍ ODOLNOST - Zdivo splňuje požadavky norem na protipožární odolnost

STROPY HURDIS - Tradiční stropní konstrukce, která se již v minulosti osvědčila jako velice vhodný systém zvláště při rekonstrukcích a také pro stavby prováděné svépomocí. Předností stropů HURDIS je jednoduchost provedení a nenáročnost při dimenzování nosných traverz v závislosti na rozponu místností.

STROPY MIAKO - Stropní konstrukce, kterou díky malým formátům jednotlivých tvarovek lze realizovat bez zvýšených nároků na potřebu těžké mechanizace a osvědčila se také jako velice vhodný systém při rekonstrukcích i pro stavby prováděné svépomocí.


 Produkty

Na těchto stránkách získáte základní informace o střešní krytině a vápenopískovém zdicím systému Sendwix. Tento moderní zdicí systém je prvním certifikovaným uceleným systémem výstavby a nabízí ideální řešení pro energeticky úsporné, nízkoenergetické až pasivní domy.

více

Kvalita

Jsme přední výrobce nejžádanější betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA. Tato kvalitní střešní krytina s třicetiletou tradicí dosahuje té nejvyšší kvality a je dodávána na trh nejen v České republice ale i např. do Polska, Maďarska, Německa, Estonska Holandska a samozřejmě i na Slovensko.

více
 pix
2019 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook